HÍREK

Főoldal Történelmünk Fülesdről Közérdekű adatok Intézmények
Hírek Önkörmányzati választás 2019 Látnivalók Galéria

    

DÁTUM HÍR, ESEMÉNY
2022.06.01.

Kommunális eszköz beszerzéseTámogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése-2022, MFP-KOEB/2022 kódszámú kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk, melyre önkormányzatunk pályázott. A támogatás keretében 14 798 650 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Beszerzett eszközeink a következők: BRT 125 G-I egytengelyes pótkocsi BTL-165 tolólap STAREX AGXL 1255 szárzúzó rézsű vágásra STIGMA fűnyíró traktor JIMMA 454 E traktor

Fülesd község önkormányzata a pályázat segítségével a közterületek rendben tartásához szükséges gépeket és eszközöket beszerezte. A régi gépek elavultak voltak,nem feleltek meg a mai kor igényeinek.Ezek az eszközökhozzájárulnak a településkép szépítéséhez, a helyiek életminőségének javításához.
2021.08.05.

Önkormányzati Rendeletek


2022.09.08.

Temető


Támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk Fülesd Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében a Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú kiírásra, melynek keretében 4 991 025.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt címe: Temető fejlesztése Fülesd községben A projekt célja Fülesd, külterület (hrsz.: 031/2) alatti ingatlanon elhelyezkedő temető fejlesztése. Az Önkormányzat az ingatlanon belül új zúzottkő burkolatú belső utat épített ki, mely a biztonságos belső közlekedést biztosítja. A felújítás során új vízvezeték hálózat és új vízkivételi helyek épültek..

2021.08.02.

Falubusz


Támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2020 című, MFP-TFB/2020 kódszámú kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk Fülesd Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2020 című, MFP-TFB/2020 kódszámú kiírásra, melynek keretében 14 998 999.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt címe: Falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzésének támogatása Fülesden A fejlesztés tárgya 1 db VW T6.1 Kombi HT 2.0TDI típusú mikrobusz beszerzése volt. Az Önkormányzat és a fenntartásában működtetett falugondnoki szolgálat már eddig is rendelkezett gépjárművel, de a szolgáltatások magasabb szinten történő biztosítása, illetve az ellátottak körének szükséglet alapú ellátása indokolta a régi gépjárműnek a cseréjét és egy új biztonságosabb és gazdaságosabb szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag fogyasztású gépjármű beszerzését. A pályázat hozzájárul a település népességmegtartó és népességnövelő erejének növeléséhez, a fiatalok helyben maradásához. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. A falubusz szolgáltatás támogatása hozzájárul a település hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. A szolgáltató a pályázat megvalósulása révén személyes szolgáltatások keretében ellátja az egyes szociális alapszolgáltatási feladatok biztosítását, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, az ellátottak háziorvosi rendelésre, egészségügyi intézménybe történő szállítását, valamint a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információ közvetítését az önkormányzat és a lakosság között. .

2019.09.01.
Fülesd Helyi Választási Bizottsága 2/2019. VIII. 29. HVB. számű Határozata

2019.08.29.
Önkörmányzati választások 2019. Kövesse mindig frissülő híreinket a választásokról.

2019.05.10.
Elektronikus ügyintézes

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


2017.11.16.
Települési Arculati Kézikönyv

Hirdetmény

Partneri Adatlap


2017.08.05. JOGSZABÁLYOK

2017.02.05. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2011.(VI.1.) önkormányzati rendelete

2016.07.18. NYILVÁNTARTÁS bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

2011.10.25. Az M3 autópálya építési munkái során jelentkező megnövekedett kamionforgalom miatt, az ingatlanokban észlelt meghibásodások miatt kifogásokat az alábbi elérhetőségen lehet előterjeszteni:
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 69

GYŐRI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS
9027 Győr, Vágóhíd út 2.
Telefon: +36 (96) 312-431 Telefax: + 36 (96) 618-393 E-mail: gyma@emi.hu Internet cím: http://www.emi.hu
Kántor László
ÉMI Nonprofit Kft. divízióvezető

2011.09.14. Megváltoztak a lakásfenntartási támogatás szabályai 2011. szeptember 1. napjától. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezéseit (szöveg-összehasonlítás módszerével) I T T olvashatják.
2011.05.31. Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az M3 autópálya építési munkái következtében a 49. sz. és 491. sz utak beszállító útvonalként funkcionálnak. 2011. május 30. és 2011. június 24. között az utak és az utak környezetében lévő (25 méteren belül található) belterületi ingatlanok és közterületek előzetes műszaki állapotfelmérésére kerül sor. A felmérést az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. fogja végezni. A felmérés során fényképek, videofelvételek készülnek, és műszaki adatlapot vesznek fel minden érintett épületről. Kérem, hogy a felmérést végző szakemberekkel együttműködni szíveskedjenek!
Tisztelettel: Dr. Birta Zsuzsanna Körjegyző
2011.02.01. Kölcse, Sonkád és Fülesd községi önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülést tartanak 2011. február 8. napján 14 órakor Kölcse önkormányzati hivatalában. A meghívó és előterjesztés megtekinthető itt:Meghívó||Előterjesztés
2011.02.11. Fülesd község új háziorvosa Dr. Máté Valéria. Tevékenysége gyakorlását várhatóan 2011. április 1. napján kezdi meg. Addig a helyettesítést Dr. Jakab Károly látja el. Az új háziorvos elérhetőségéről, rendelési idejéről később tájékoztatjuk a lakosokat.
2011.03.22. Az EH Ügyelet Nonprofit Kft. nevében csatoltan küldöm a Kölcsei telephelyű háziorvosi központi ügyeletünk rendszerében 2011. április 1-től hatályos változásokról a tájékoztatót. Letölthető tájékoztató
2011.03.28. Megkezdődtek a ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0005, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása. részletek ITT
2011.04.04. Élethű távirányítású modellek XVII. világbajnokságaTájékoztató||Plakát
2011.04.04.
2011.04.04. 2011. április 6-án belvízvédelmi gyakorlat lesz Fülesden a Kossuth utcát érintően a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve.

Készítette: Túr-Informatika