Fülesd község önkormányzata

Vissza ide:

Letölthető kérelmek

9. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

 

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem az ápolási díj megállapítására

 

2. számú melléklet a 8/2009. (IV. 04.) FKKT. rendelet 16. § (3) bekezdéséhez

Kérelem átmeneti segély megállapításához

23/a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába

történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

 

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására

 

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

 

1. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez  Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához

 

14. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez

Nyilatkozat szamélyes gondoskodásról

6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igazolás az ápolási díj megállapításához

 

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

 

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz

12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

 

3 . számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez

Kérelem temetési segély megállapításához

 

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat szociális ellátáshoz

ADATLAP

Magánszemély (egyéni vállalkozó)

fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

 

Megállapodás az adókötelezettség átvállalásáról

 

Magánszemélyek kommunális adóbevallásához  

a helyi adókról

szóló módosított 1990. évi C. törvény és a Sonkád Község Önkormányzatának 16/2003.

(XII.30.) számú rendelete alapján.

KÉRELEM

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására szociális rászorultság alapján.

 

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

 

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

Kérelem gyümölcsös telepítéséhez

 

Kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

Kérelem fiktív lakcím nyilvántartásba vételéhez

 

 

 

 

Készítette: Túr-Informatika